^

Zdrowie

Węglowodany

Kwas mlekowy (mleczan) we krwi

Mleczan (kwas mlekowy) jest końcowym produktem glikolizy. W warunkach odpoczynku głównym źródłem mleczanu w osoczu są krwinki czerwone.

Fruktozamina w surowicy

Fruktozamina jest produktem glikozylacji białek osocza krwi. Glukoza wchodzi w nieenzymatyczne oddziaływanie z białkami, tworząc bazy Schiffa.

Glikozylowana hemoglobina

Wartości referencyjne (norma) zawartości hemoglobiny glikozylowanej (HbA1c) we krwi wynoszą 4,0-5,2% całkowitej hemoglobiny.

Glukoza we krwi

Glukoza jest jednym z najważniejszych składników krwi; jego ilość odzwierciedla stan metabolizmu węglowodanów. Glukoza jest równomiernie rozłożona między elementami w kształcie krwi a plazą z pewną przewagą w drugim.
You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.